Home
Menu

ALIF

Dank zij de toename van de heelkundige technieken is men tegenwoordig in staat om bepaalde rugaandoeningen te opereren via anterieure weg. Dit heeft als voordeel dat men de achterste rugspieren niet moet schenden en tevens de zenuwstructuren niet hoeft te manipuleren (en dus ook hieraan geen schade kan veroorzaken).

De ALIF procedure of Anterieure Lumbale Interbody Fusie is het vastzetten van de lage rug via anterieure weg. De Orthopedische rugchirurg benadert hiermee de rug via van voor echter gaat via een heelkundige truc niet door maar achter de darmstructuren. Men noemt dit de retroperitoneale toegangsweg.
Deze toegangsweg heeft grote voordelen wat betreft de postoperatieven revalidatie. Zoals bij elke operatie zijn er ook nadelen. Aangezien men in de buurt komt van grote bloedvaten kunnen deze ook in het gedrang komen en aldan een grotere insnede vergen dan oorspronkelijk gewenst om een eventueel letsel aan deze bloedvaten te herstellen. We laten ons in ieder geval bijstaan door een vaatchirurg in zulke omstandigheden.
Bij mannen bestaat ook het risico (<1%) van retrograde ejaculatie waarbij de zaadlozing naar de blaas gaat in plaats van naar buiten.

De operatie

De operatie wordt gedaan onder algemene narcose. Eerst en vooral wordt wat been genomen uit de voorste bekkenkam. In tegenstelling tot het nemen van bot uit de achterste kam geeft dit weinig problemen op termijn. Nadien wordt via een aparte insnede de wervelkolom benaderd. Via deze weg heeft men een perfect zicht op de tussenwervelschijf of discus.

Indicatie

De ALIF zal worden aangeraden bij elke patient waar er geen contra-indicatie bestaat om langs voor te opereren en waar het plaatsen van een discusprothese niet wenselijk is. De beste schakel momenteel om een ALIF te doen is L5-S1; gezien we hier beschikken over adequate fixatie systhemen.

Het herstel

De snelheid van herstel zal natuurlijk afhangen van de ernst en de duur van de aandoening. Langdurig bestaande pijnen of langdurig bestaande uitvalsverschijnselen genezen meestal veel trager en het herstel van zenuwen kan vele maanden tot zelfs 1 a 2 jaar duren. De uitstralingsklachten in de benen ( pijn, krachtsvermindering of gevoelsvermindering) herstellen al naargelang de ernst van het zenuwletsel sneller of trager en al dan niet volledig.
In ieder geval zal de eerste drie maanden de activiteit strikt beperkt worden. Het zal de patiënt tijdens die eerste drie maanden verboden zijn een voorovergebogen staande houding aan te nemen en voorwerpen onder het niveau van de gordel op te rapen. Dit houdt in dat de meeste dagelijkse bezigheden onmogelijk zijn. Na deze periode zal geleidelijk aan het activiteitsniveau worden verhoogd. Meestal is na een zestal maanden een normale activiteit toegestaan. Het is daarbij normaal dat de eerste weken of maanden af en toe een pijnstiller nodig is.
In de lage rug is er een behoorlijk grote kans dat na een fusie een zekere hinder blijft bestaan (snellere vermoeidheid, last bij extreme bewegingen, last bij optillen van voorwerpen). De rug zal ook moeten “wennen” aan de veranderde situatie.
Sommige mensen worden dus wel volledig klachtenvrij, maar anderen behouden een gewoonlijk goed verdraagbare ruglast.
In ieder geval zal de rug levenslang moeten beschermd worden tegen snel evoluerende slijtage, door het zo goed mogelijk onderhouden van de rompspieren. Het is echter zeer belangrijk dat ook na de rugoperatie het meest rugbelastende werk wordt vermeden, zelfs wanneer de operatie perfect geslaagd is