Home
Menu

ELIF

De ELIF of Extraforaminal Lumbar Interbody Fusion is een lumbale fusie welke intersomatisch verloopt (tussen de wervel lichamen).

Wat is er zo specifiek aan de ELIF

De ELIF verloopt extra-foarminaal of via de zijkant van de wervelkolom. Het grote voordeel van deze techniek is dat men niet in het rugkanaal hoeft te komen; maar vooral dat er niets van bot of ligamenten uit de rug wordt weggenomen.
Dit betekent dat dit type van operatie een zeer stabiele situatie achterlaat.
Het tweede grote voordeel is dat buiten het intact laten van de wervelstructuren tevens ook de spieren en hun bezenuwing niet worden geschonden. Men spreekt van een "muscle sparing" of rugsparende ingreep. Dit type ingreep behoort tot de minimaal invasieve rugingrepen.

Indicaties

De ELIF heeft dezelfde indicaties als de ALIF. Ten opzichte van de ALIF zijn er wel wat voordelen. Het is even spiersparend als de ALIF maar heeft geen vasculair ( bloedvat) risico. Het geeft ook meer mogelijkheden tot stabilisatie van de fusie op bepaalde niveaus waar het niet of moeilijker kan bij een ALIF. Dit is vooral het geval op het niveau L4-L5.

Contra-indicaties

Osteoporose of botontkalking is een relatieve contra-indicatie. Tevens zijn problemen in het rugkanaal zoals een grote hernia of een spinaal stenose (vernauwing van het kanaal) een contra-indicatie.