Home
Menu

De operatieve behandeling hiervoor is een microdisectomie. Hierbij wordt het stuk discus dat op de zenuw drukt verwijderd door de orthopedische rugchirug. Dit wordt microscopisch gedaan. Men spreekt van een kijkoperatie. Niet het geheel van de discus wordt weggenomen maar enkel de hernia.

Postoperatief

De dag na de operatie is het al toegestaan om uit bed te komen. Indien mogelijk, kunt u naar huis dezelfde dag. U krijgt een injectie tegen flebitis zo lang u verblijft in het ziekenhuis. Je moet steunkousen dragen gedurende drie weken na de operatie. U dient ook een korset te dragen gedurende zes weken na de operatie

De wondverzorging

De wonde bedraagt 2 tot 3 cm. Deze is dichtgekleefd en men moet dus geen draadjes verwijderen. Deze resorberen na verloop van tijd. Na tien dagen mag het verband verwijderd worden. Men mag dan een bad of douche nemen.

Zwelling rond de wonde

Zwelling rond de wonde is een normaal verschijnsel de eerste week. Overvloedig wondvocht niet. Neem in dat geval contact op met uw huisarts of onze dienst.

Stretching oefening

Wanneer u thuis bent kunt u starten met stretching oefening zoals getoond in onderstaande figuur. Doe dit 6 maal 's morgens en 6 maal 's avonds.

Het bed

U slaapt het best op de zij, benen opgetrokken ofwel op de rug. U gebruikt het best een harde matras op een goede lattenbodem of een plank. Een waterbed is eveneens goed maar zeker geen verplichting.

Een corset

De meeste patiënten voelen zich beter met een licht corset: tot een zestal weken na de operatie. U mag het corset uitlaten in bed.

Het activiteitsniveau

 • Week 1
  • U moet nog veel rusten. U mag meerijden met de wagen echter niet zelf rijden. Hef niets te zwaar op. U mag trappen doen.
 • Week 2
  • Zelfde als week 1 plus: u mag zelf korte afstanden met de wagen rijden. U mag meer staan en wandelen.
 • Week 3
  • U mag licht bureau- en huishoudelijk werk doen. Buigen, draaibewegingen en heffen is verboden!
 • Week 6
  • U mag starten met de kinesitherapie.
 • Week 8
  • U mag zwaardere dingen opheffen zonder echter te buigen of draaibewegingen. Hef niet meer dan 15kg.
 • Week 12
  • U mag weer zwaar werk doen, vermijd echter van zware voorwerpen van de grond te heffen aangezien dit teveel uw rug belast. Gebruik de juiste heftechnieken. Deze kunt u aanleren in de rugschool.

Hierboven worden de instructies voor de eerste twaalf weken vermeld. Na drie maand moet u ongeveer dezelfde activiteiten aankunnen als voor de operatie. Het is normaal om nog af en toe prikkelingen en krampen te voelen in de kuiten. De basisregel is: doe niets dat uw rugpijn verergert of beenpijn veroorzaakt.

Het te verwachten resultaat

Ik kan geen resultaat garanderen. De beenpijn zal weg zijn of veel beter. Indien u voor de operatie tintelingen had in het been kan dit soms even duren vooraleer dit normaliseert. Soms blijft er een lichte tinteling over. U kunt nadien af en toe lichte rugpijn hebben bij het uitvoeren van zwaar werk.

Mogelijke verwikkelingen

Elke operatie houdt een aantal mogelijke risico's en verwikkelingen in. Door het gebruik van de modernste technieken en materialen probeert de chirurg deze risico's tot een minimum te herleiden.
Het zenuwherstel kan plotseling en snel zijn na de operatie, maar kan ook heel lang op zich laten wachten en zelfs soms niet helemaal volledig zijn. Soms kan er, bij het zoeken naar de hernia, tijdens de ingreep een prikkeling van de zenuw ontstaan met tijdelijke gevoelsstoornissen of tijdelijke krachtsvermindering in een deel van het been als gevolg. Het herstel kan enkele dagen tot meerdere maanden duren.
Bij het zoeken naar de hernia kan er soms een lek ontstaan in de ruggenmergomhulling waardoor het ruggenmergvocht lekt. Dit kan na de operatie hevige hoofdpijn en misselijkheid veroorzaken wanneer de patiënt rechtkomt. Dit verdwijnt meestal spontaan na een paar dagen.
Zoals bij elke operatie kan ook hier een nabloeding optreden. Verschil met andere operaties is echter dat het zich opstapelend bloed in de wonde soms een druk op het ruggenmerg kan creëren waardoor de noodzaak ontstaat de wonde terug te openen. Hierdoor kan uw verblijf in het ziekenhuis enkele dagen verlengd worden, doch het verloop van uw herstel zal onveranderd blijven.
Eveneens zoals bij elke operatie kan ook hier een microbe in de wonde terechtkomen en een infectie veroorzaken. Om deze problemen zoveel mogelijk te voorkomen krijgt de patiënt tijdens de operatie uit voorzorg antibiotica via een infuus.

Kan het terug komen

U hebt 5% kans dat u binnen het jaar een nieuwe hernia doet. U zal dan een nieuwe operatie moeten krijgen.