Home
Menu

PLIF

PLIF operatie staat voor Posterior Lumbar Interbody Fusion.

Bij deze ingreep worden wervels van de lumbale wervelzuil aan elkaar gefixeerd met de bedoeling dat deze wervels nadien aan elkaar vastgroeien. Hierbij kan het gaan om het vastzetten van twee of meerdere wervels.

Een PLIF operatie is bedoeld om de pijn te bestrijden en en beschadiging van het ruggemerg of de zenuwen te voorkomen bij slijtage van de wervelzuil of bij aangeboren afwijkingen en misgroeiingen

Uiteraard betekent het vastmaken van wervels in eerste instantie een verlies aan beweeglijkheid. Wanneer het slechts om één of twee segmenten gaat, wordt dit verlies echter meestal ruimschoots gecompenseerd door de winst aan bewegelijkheid van de rug in zijn geheel door het wegvallen van de pijn na de operatie. Het is inderdaad zo dat de meeste van deze zieke schakels al lang niet meer normaal bewegen door de aantasting van discus en of facetgewrichten.

Waarom een fusie langs de achterzijde

De meeste fusies worden langs de achterzijde uitgevoerd omdat geknelde zenuwen langs deze weg vrijgemaakt kunnen worden.

De operatie

Doorheen de pedikels van de wervels worden schroeven geplaatst; deze worden dan met elkaar verbonden door middel van platen of staven. De tussenwervelschijf wordt verwijderd en vervangen door twee blokjes (koolstof) die gevuld worden met het bot van de patiënt.

Na de operatie is de pijn in het been soms niet meteen weg, Maakt U zich daarover geen zorgen: met tijdelijke inname van wat pijnstillers verdwijnt de last na een paar dagen.

Uw zult meestal één of twee dagen in bed moeten blijven. Wanneer u na de operatie in staat bent om de volledige gang af te lopen en trappen te doen, bent U klaar om naar huis te gaan. Dit is meestal tussen de vier à zes dagen.

Tijdens uw verblijf op de afdeling zal dagelijks een spuitje worden gegeven tegen flebitis (Clexane). Na uw ontslag is dit niet meer nodig tenzij uw dokter anders oordeelt. U zult tevens TED-kousen krijgen die U moet dragen gedurende drie weken.

Meestal zal een corset of lumbostaat worden aangemeten. Deze moet U dragen voor de periode van zes weken.

Het herstel

De snelheid van herstel zal natuurlijk afhangen van de ernst en de duur van de aandoening. Langdurig bestaande pijnen of langdurig bestaande uitvalsverschijnselen genezen meestal veel trager en het herstel van zenuwen kan vele maanden tot zelfs 1 a 2 jaar duren.

Het zal de patiënt tijdens die eerste drie maanden verboden zijn een voorovergebogen staande houding aan te nemen en voorwerpen onder het niveau van de gordel op te rapen. Dit houdt in dat de meeste dagelijkse bezigheden onmogelijk zijn. Na deze periode zal geleidelijk aan het activiteitsniveau worden verhoogd. Meestal is na een zestal maanden een normale activiteit toegestaan.

In de lage rug kan na een fusie een zekere hinder blijven bestaan (snellere vermoeidheid, last bij extreme bewegingen, last bij optillen van voorwerpen). De wervelzuil moet levenslang beschermd worden; belangrijk is hierbij het zo goed mogelijk onderhouden van de rompspieren en het vermijden van rugbelastende aktiviteiten.

Belangrijk: ROKEN heeft een enorm slechte invloed op uw operatie en dient na de operatie onmiddelijk volledig te worden gestopt!