Home
Menu

TLIF

TLIF staat voor Transforaminal Lumbar Interbody Fusion.

Dit is een arthrodese of fusie van de rug.

Wat is er specifiek aan een Transforaminale fusie

De transforaminale fusie is een intersomatische fusie. We bedoelen hiermee dat er een greffe wordt geplaatst tussen de wervel lichamen zelf. Dit gebeurt bij een TLIF op transforaminale wijze. De kooien die gevuld worden met greffen worden door het foramen via één kant tussen de wervellichamen geplaatst.

Indicaties

  • men moet het rugkanaal maar aan één kant openen
  • men kan een correcte greffe plaatsen over gans het oppervlak van de tussenwervel ruimte door de andere kant te sparen.Het gewricht aan de andere kant en de wervelboog kunnen bewaard blijven; wat de initiele stabiliteit ten goede komt
  • men kant de operatie uitvoeren via de kant waar geen litteken aanwezig is in geval van een vorige operatie. Wat gevaar voor zenuwschade bij verklevingen sterk beperkt

Contra-indicaties

  • men kan het niet uitvoeren in geval van een spinale stenose of vernauwing van het rugkanaal
  • men kan het niet uitvoeren bij osteoporose of botontkalking
  • men kan het niet uitvoeren bij een listhesis of wervelafschuiving

De operatie

Er wordt een insnede gemaakt in het midden van de rug, ter hoogte van de wervels die men wil benaderen. De wervelbogen en wervelgewrichtjes worden vrij gelegd. Vervolgens worden “pedikel schroeven” geplaatst als fixatie voor de wervels. Dank zij deze fixatie kunnen correcties worden bekomen en gehandhaafd tot dat de wervels effectief met elkaar zijn versmolten tot één geheel. Waar nodig worden de zenuwzak en de uittredende zenuwen vrijgemaakt. Verder wordt langsheen de zenuwzak en de zenuwen ook de tussenwervelschijf die vooraan tussen de wervels zit benaderd en uitgeruimd. Vervolgens zal de leeggemaakte werveltussenruimte worden opgevuld door twee of drie steunstukjes ( een kooi in koolstof) die gevuld zijn met het bot van de patiënt. Dit is het bot dat weggenomen diende te worden om de zenuwen vrij te leggen . We moeten dus bijna nooit bot greffen nemen uit uw bekken. Om de wervels de kans te geven na de operatie aan elkaar te groeien, worden ze vastgemaakt met de vooraf geplaatste pedikel schroeven die worden verbonden met platen of staven.

Het herstel

De snelheid van herstel zal natuurlijk afhangen van de ernst en de duur van de aandoening. Langdurig bestaande pijnen of langdurig bestaande uitvalsverschijnselen genezen meestal veel trager en het herstel van zenuwen kan vele maanden tot zelfs 1 a 2 jaar duren. De uitstralingsklachten in de benen ( pijn, krachtsvermindering of gevoelsvermindering) herstellen al naargelang de ernst van het zenuwletsel sneller of trager en al dan niet volledig.
In ieder geval zal de eerste drie maanden de activiteit strikt beperkt worden. Het zal de patiënt tijdens die eerste drie maanden verboden zijn een voorovergebogen staande houding aan te nemen en voorwerpen onder het niveau van de gordel op te rapen. Dit houdt in dat de meeste dagelijkse bezigheden onmogelijk zijn. Na deze periode zal geleidelijk aan het activiteitsniveau worden verhoogd. Meestal is na een zestal maanden een normale activiteit toegestaan. Het is daarbij normaal dat de eerste weken of maanden af en toe een pijnstiller nodig is.
In de lage rug is er een behoorlijk grote kans dat na een fusie een zekere hinder blijft bestaan (snellere vermoeidheid, last bij extreme bewegingen, last bij optillen van voorwerpen). De rug zal ook moeten “wennen” aan de veranderde situatie.
Sommige mensen worden dus wel volledig klachtenvrij, maar anderen behouden een gewoonlijk goed verdraagbare ruglast.
In ieder geval zal de rug levenslang moeten beschermd worden tegen snel evoluerende slijtage, door het zo goed mogelijk onderhouden van de rompspieren. Het is echter zeer belangrijk dat ook na de rugoperatie het meest rugbelastende werk wordt vermeden, zelfs wanneer de operatie perfect geslaagd is.