Home
Menu

Cubital tunnel syndroom

Klachten

Het Cubital Tunnel Syndroom geeft pijn rond de elleboog en de onderarm, die kan uitstralen naar de ringvinger en pink. Het kan ook een doof, tintelend gevoel geven in deze vingers. Vaak is sprake van een verminderde kracht in de hand. De klachten treden meestal op wanneer de ellebogen gedurende lange tijd geplooid blijven. Vaak worden de patiënten er ’s nachts door gewekt.

Oorzaak

De klachten worden veroorzaakt door een irritatie van de nervus ulnaris (elleboogzenuw) thv de elleboog. Deze zenuw loopt aan de binnenzijde van de elleboog in een soort kanaaltje.

Diagnose

De diagnose kan al vermoed worden door het klinisch onderzoek. Door op de zenuw te tikken ter hoogte van de elleboog kunnen de typische symptomen worden uitgelokt
Er zal echter steeds een zenuwonderzoek (EMG) moeten gebeuren. Dit naaldonderzoek is noodzakelijk om uit te sluiten of de klachten niet worden veroorzaakt door een probleem in de nek.

Behandeling

De arts zal u uitleggen hoe u druk van buitenaf zoveel mogelijk kunt voorkomen. Verder kunnen ontstekingsremmende medicijnen (NSAID's) of een spalk worden voorgeschreven.
Wanneer bovenstaande niet helpt, kan er geopereerd worden
Bij deze ingreep wordt de zenuw uit zijn tunnel gelicht en naar voor verplaatst. Op deze manier heeft de zenuw voldoende ruimte, en treedt er geen schadelijke spanning meer op bij het buigen van de elleboog..
De ingreep gebeurt in daghospitaal onder locale narcose.
Een bovenarmgips wordt aangelegd voor 10 dagen.
U mag dan onmiddellijk de arm opnieuw gebruiken, maar uiteraard is dit in het begin nog wat pijnlijk en stijf.

Risico's

Bij elke operatie kunnen complicaties optreden, zoals een nabloeding of een wondinfectie. Deze complicaties komen zelden voor en kunnen vrijwel altijd goed behandeld worden.

Soms houdt u last van blijvende gevoelsstoornissen in de arm en hand, of van een blijvend verminderde kracht en spierverzwakking (vooral bij een langer bestaande zenuwbeklemming).