Home
Menu

Joint Care

Doelstellingen en principes

De focus binnen het Joint Care programma ligt op het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening in de gewrichtsvervangende chirurgie.

Door middel van onderlinge afstemming van protocollen, optimalisering van voorlichting en het bewerkstelligen van transmurale en multidisciplinaire samenwerking sluit het programma aan op zowel de behoeften van het ziekenhuis als op de wensen van de patiënt.

Basisprincipes van Joint Care

Standaardisatie en protocollering

Groepsdynamica

Patiënten brengen vanaf het moment van opname tot ontslag de herstelperiode gezamenlijk door in een groep. De dynamiek die ontstaat in een groep mensen die dezelfde diagnose hebben en daar tegelijkertijd aan behandeld worden, draagt bij aan een voorspoedig herstel. De groep verblijft overdag in een huiskamer in comfortabele kleding, in speciale stoelen. Deze huiskamer, op de verpleegafdeling, doet denken aan de thuissituatie en heeft zodoende geenszins de sfeer van een ziekenzaal.

De patiënt is partner

De patiënt en het streven naar herstel staan centraal. Onderdeel van deze benadering zijn een uitgebreid voorlichtingstraject, een persoonlijke coach en evaluatie. Middelen zoals patiëntenvoorlichtingsfilms, voorlichtingsbijeenkomsten, schriftelijke en mondelinge voorlichtingsmaterialen, wandpanelen en dergelijke ondersteunen het voorlichtingstraject. Doel hiervan is dat de patiënt partner wordt in het zorgproces.

Transmurale samenwerking

Het standaardiseren van de ligduur na een totale heup- of knievervanging is een belangrijk aspect van het programma. Essentie is dat vóór opname de wijze van nazorg bekend is. Een goed samenwerkingsverband tussen specialist, eventueel verpleegkundige, huisarts, thuiszorg en 1e-lijns kinesitherapeut is hierbij van groot belang.

Praktische uitwerking door Orthopedie CaretoMove in het AZ Nikolaas

Preoperatieve oppuntstelling

Patiënten worden verwezen naar de huisarts voor de preoperatieve onderzoeken en oppuntstelling.

Labo en ECG worden gevraagd volgens de richtlijnen van de dienst anesthesie. De patiënten brengen deze resultaten dan mee op de infosessie.

Een medische vragenlijst en overzicht van de gebruikte medicatie dienen eveneens te worden ingevuld.

Wekelijkse infosessies

In de campus SL (Sint-Niklaas) worden wekelijks infosessies georganiseerd. Deze gaan door op een dinsdag namiddag. De datum is gelinkt aan de operatiedatum.

Campus Lodewijk De Meesterstraat 5, 9100 Sint-Niklaas: start 12u30 tot ongeveer 16u30

Indeling van de middag :

 • evaluatie van de invulformulieren en nemen van radiografieën op ware grootte.
 • Info door verpleegkundige.
 • Info door kinesist van de afdeling.
 • Info door orthopedisch chirurg.
 • Info en eventueel medisch nazicht door anaesthesist.
 • Input van sociale dienst

Verblijf in het ziekenhuis

Alle artsen binnen de groep CTM die prothesen plaatsen laten hun patiënten deelnemen aan ditzelfde programma.

 • standaardisatie van het type anaesthesie
 • standaardisatie van het pijnprotocol
 • standaardisatie van het revalidatieproces
 • wetenschappelijk medewerker om het protocol te evalueren
 • optimaliseren van het proces om state-of-the-art te leveren

Resultaten

 • Transfusienood gedaald tot 12%. gemiddelde in Belgis: 17%)
 • Gedaalde opnameduur waardoor verminderd risico op nosocomiale infecties
 • Relatief revisierisico 0.79 volgens CTM studie
 • Luxatiepercentage < 0.3%
 • Voorbeelddienst voor andere orthopedische diensten in het land