Home
Menu

Arthroscopische behandeling van de heup. Wat is dit ?

Arthroscopie betekent het kijken in een gewricht via kleine openingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een camera en videoscherm. De chirurg kan dan op die manier vaststellen wat er aan de hand is in het gewricht. Door middel van speciale instrumenten kan hij dan het probleem oplossen. Deze techniek wordt zeer vaak toegepast in de knie en in de schouder. In mindere mate gebeurt dit ook voor de pols en de enkel. Meer recent werd er ook beschreven hoe men deze techniek moet gebruiken in de heup bij artroscopie heup.

Waarom heuparthroscopie?

Tot voor kort was men van oordeel dat vroegtijdige slijtage van het heupgewricht niet afgeremd kon worden: de behandeling beperkte zich dan ook tot het innemen van pijnstillers, eventueel in combinatie met intra-articulaire inspuitingen. Bij te veel hinder werd overgegaan tot het plaatsen van een heupprothese. Nieuwe beeldvorming zoals NMR-scan hebben echter aangetoond dat sommige vormen van artrose via kijkoperatie (heupartroscopie) gecorrigeerd kunnen worden. .

Redenen voor een heuparthroscopie

De chirurg zal met u de indicatie van de ingreep bespreken. In functie van de klachten, het klinisch onderzoek en meestal een NMR-scan of een CT-scan kan men aantonen of er al dan niet een probleem is. De meest voorkomende reden van klachten is een letstel van het labrum door impingement. Dit is min of meer te vergelijken met een meniscusletsel in de knie. Andere redenen zijn gewrichtsmuizen, kraakbeenletsels, ontsteking van het gewrichtslijmvlies, letsels van het ligamentum teres,…

Hoe wordt een heuparthroscopie uitgevoerd ?

Deze ingreep gaat steeds door onder algemene anaesthesie.

Om vlot in het heupgewricht te kijken, wordt de procedure uitgevoerd op een tractietafel, dit laat de chirurg toe om tijdens de ingreep het heupgewricht ietwat uit te rekken zodat er plaats ontstaat voor de camera en de instrumenten. Door 3 (eventueel 4) kleine openingen, waarvan 2 aan de zijkant van de heup en 1 vooraan worden de camera en de instrumenten in het heupgewricht gebracht.

Tijdens de arthroscopie wordt het gewricht continu met fysiologisch vocht gespoeld. Aangezien de heup zo diep in de spieren ligt wordt er tijdens het inbrengen van camera en instrumenten radiografie gebruikt om de correcte positie van de instrumenten na te gaan.

Op het einde van de ingreep worden de kleine openingen gehecht en met kleine verbandjes bedekt.

Deze ingreep wordt meestal via daghospitaal uitgevoerd. U mag echter niet zelf met de auto terug naar huis rijden.

Revalidatie van een heuparthroscopie

Het revalidatieschema zal afhangen van de diagnose en het type procedure dat de chirurg heeft moeten uitvoeren. In het algemeen dient u gedurende 10 dagen met krukken te stappen aangezien op die manier de heup minder wordt belast, wat uw comfort aanzienlijk zal doen toenemen. De nodige pijnstilling zal ook worden voorzien bij uw ontslag. Over het verloop van een maand zal de heup comfortabel aanvoelen. Tijdens die periode komt het er vooral op aan om de heup weer soepel te maken. Hiervoor dienen echter geen specifieke oefeningen te gebeuren maar een kinesist lijkt de aangewezen persoon om je bij deze revalidatie bij te staan. Extreme rotaties in de heup of krachttraining moeten absoluut vermeden worden aangezien dit de pijn alleen maar zal doen toenemen en de revalidatie zal verlengen. De werkonbekwaamheid die met deze ingreep gepaard gaat zal dan ook afhangen van het soort werk dat u normaal uitvoert. Een minimum van 2 weken is echter te voorzien.

Mogelijke complicaties

Het gebeurt regelmatig dat mensen een kleine gevoelloze zone ervaren aan de buitenkant van de dij. Dit is meestal tijdelijk van aard en heeft te maken met de positie van de openingen die werden gemaakt. Aangezien er continu met vocht wordt gespoeld is het risico op infectie minimaal. De behandeling van een infectie bestaat trouwens uit een arthroscopische spoeling. De tractie tijdens de ingreep kan een tijdelijke overdruk in de schaamstreek geven. Ook dit kan tot een tijdelijke verminderde gevoeligheid lijden. Volgens de literatuur komt dit in 1 op 500 gevallen voor. Tijdens de positionering op de tractie tafel zorgen we ervoor dat deze zone maximaal beschermd wordt met zacht materiaal zodat overdruk wordt vermeden.

Gezien de continue spoeling kunnen de meeste mensen een zwelling van het dijbeen opmerken die echter zeer snel zal verdwijnen. Het risico op thrombose is reëel, Een korte bescherming wordt dan ook voorzien, afhankelijk van uw risicoprofiel (roker, pilgebruik, thrombose in het verleden, enz).