Home
Menu

Enkelverstuiking: enkel distorsie

Bij het omslaan van de voet, kunnen de gewrichtsbanden uitrekken of zelfs inscheuren. Dit heet een enkelverstuiking of distorsie. Meestal slaat de voet naar binnen, het zogenaamde hyperinversietrauma, en worden de gewrichtsbanden aan de buitenzijde van de enkel gekwetst. Veel zeldzamer is een eversietrauma waarbij de gewrichtsbanden aan de binnenzijde inscheuren.
Aan de buitenzijde van de voet bevinden zich 3 belangrijke gewrichtsbanden: vooraan ligt het anterieur talofibulair ligament, dat het vaakst gekwetst wordt. Aan de onderzijde ligt het calcaneofibulair ligament en achteraan vinden we het posterieur talofibulair ligament. Dit laatste is zelden gescheurd.

Diagnose

De diagnose van een enkelverstuiking is meestal heel eenvoudig. De patiënt is door de voet gezakt en ontwikkelt nadien een pijnlijke zwelling, meestal aan de buitenzijde van de enkel. Bij ernstige distorsies is steunen niet meer mogelijk.
Bij twijfel wordt een radiografie genomen om een eventuele breuk van de enkel uit te sluiten. Verder onderzoek zoals echografie of NMR is in de acute fase niet nodig: deze onderzoeken zullen inderdaad aantonen dat de enkelbanden uitgerekt of gescheurd zijn, zoals het klinisch onderzoek al toont, maar dit zal de behandeling niet beïnvloeden.

Behandeling

Een enkelverstuiking wordt altijd niet-operatief behandeld. Onderzoek heeft immers aangetoond dat, zelfs bij ernstige distorsies, onmiddellijk chirurgisch herstel geen betere resultaten geeft, dan niet-operatieve behandeling.
In eerste instantie geldt het principe RICE (Rest, Ice, Compression and Elevation) Gebruik verschillende keren per dag ijs gedurende een tiental minuten, probeer de voet goed in hoogstand te leggen en gebruik een steunverband. Steunen binnen de pijngrenzen mag, maar uiteraard moet je toch de nodige rust in acht nemen.


Bij beperkte distorsies zullen de klachten binnen enkele dagen verdwijnen en is geen verdere behandeling nodig. Bij ernstigere letsels is kinesitherapie aangewezen, zeker vóór loop-en springsporten worden hervat. De revalidatie omvat mobilisatie-, tonificatie en proprioceptieve oefeningen. Hiermee wordt de enkel terug soepel gemaakt, worden de spieren opnieuw aangesterkt en wordt de coördinatie hersteld.

Proprioceptieve oefeningen

Patiënten die al enkele malen een distorsie doormaakten bij sporten, kunnen tijdens sporten een enkelbrace gebruiken om nieuwe verstuikingen te vermijden.