Home
Menu

Polsfractuur: distale radius

Polsfracturen zijn samen met de heupfracturen, de voornaamste fractuur op oudere leeftijd. Op jongere leeftijd treedt een polsfractuur meestal op na een behoorlijk zware val.

Diagnose

De polsfracturen worden ingedeeld volgens hun verplaatsing:

  • Pouteau/Colles fractuur: het hand is verplaatst naar "dorsaal" (handrug) ten opzichte van de voorarm. Dit type fractuur is het meest frequente type van polsfracturen.
  • Smith fractuur: bij dit type polsfractuur treedt de verplaatsing naar volair (handpalm) op. Smith fracturen zijn eerder zeldzaam.

Een klassieke röntgenopname van de pols is noodzakelijk om de fractuur duidelijk te analyseren.

Behandeling

Een onverplaatste polsfractuur wordt ingegipst: meestal volstaat een periode van 4 weken.

Verplaatste fracturen moeten operatief behandeld worden: er bestaan verschillende methodes om de fractuur te fixeren.

1. Plaat en schroeven: dit is de meest gebruikte techniek.

2. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van stevige staaldraden of van een 'externe fixateur'.

Na de behandeling

U gaat naar huis met een draagdoek (mitella), zodat de arm rust krijgt. Deze draagdoek kan 's nachts af: om uw arm rust te geven, kunt u deze dan best op een kussen leggen.
U krijgt een voorschrift mee voor een pijnstiller. Let op: wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit aan de arts melden, zodat deze bij het voorschrijven van een pijnstiller hier rekening mee kan houden.
De volgende dag moet u minder pijn hebben. Als de voorgeschreven pijnstilling niet voldoende is of als u na drie dagen nog steeds niet zonder kunt, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.
U krijgt een afspraak voor controle op de polikliniek orthopedie. Meestal wordt bij deze eerste controle een röntgenfoto gemaakt en krijgt u een nieuwe extra gips aangelegd.

Hoeveel weken gips

Dit is afhankelijk van het soort breuk en varieert van 3 tot 6 weken.

Verdere adviezen

Zo lang het geen pijn veroorzaakt mag u met de vingers en de hand doen wat het gips toelaat. Van zodra de pijn het toelaat en uw hand is niet dik meer is, hoeft u de draagdoek niet meer te gebruiken. Dit is vaak al na 1 of 2 weken het geval. Het is goed de elleboog en de schouder voldoende in beweging te houden.

Mogelijke complicaties

Stijfheid

Een fractuur in het gewricht geeft vaak meer stijfheid daar het gewrichtsoppervlak is aangetast. Langdurige kinesitherapie is dan aangeraden. Zo de botkwaliteit het toelaat wordt het gips zo snel mogelijk verwijderd om de mobilisatie oefeningen al te starten

Krachtsverlies

Dit is een normaal gevolg van een fractuur. De kracht keert normaalgezien terug na een 3 à 4 maand afhankelijk van het type van fractuur.

Ulnaire polspijn

Pijn aan de pinkzijde van de hand komt vaak voor na een polsfractuur en blijft vaak langdurig aanslepen. Zelden is een nieuwe ingreep noodzakelijk.

Materiaal hinder

Daar de plaat- en schroeven zeer diep tegen het bot liggen veroorzaken deze bijna nooit klachten. Bij jonge personen wordt dit welliswaar vaak verwijderd om op latere leeftijd problemen te vermijden.