Home
Menu

Aanmelden in het ziekenhuis

Wat brengt u zeker mee?

  1. identiteitskaart
  2. de opname map
  3. de resultaten van de onderzoeken die de huisarts uitvoerde
  4. een lijst van geneesmiddelen die u neemt
  5. eventueel krukken

Opgelet: Als u onderzoeken liet uitvoeren in een ander ziekenhuis dan het AZ Nikolaas dient u deze zelf mee te brengen (code of CD-rom).

Alle onderzoeken uitgevoerd in het AZ Nikolaas (in eender welke campus ) kunnen wij rechtstreeks bekijken via uw dossier.

Belangrijk advies voor operatie

1. U moet nuchter zijn

Voor de meeste ingrepen, dient u nuchter te zijn. Dit geldt ook voor ingrepen onder plaatselijke verdoving, waarbij enkel uw arm of been wordt verdoofd. Enkel bij zuiver plaatselijke (lokale) verdoving dient u niet nuchter te zijn, maar dan zal uw arts u dit zeker meedelen.

Nuchter zijn betekent dat u geen vaste voeding mag eten vanaf 6u voor het geplande opname uur. U mag wel nog heldere dranken drinken tot 2u voor u zich in het ziekenhuis moet melden. Heldere dranken zijn onder andere water, koffie, thee, appelsap,..

U mag geen melkproducten gebruiken en ook geen bruisende dranken en absoluut geen alcohol. Noodzakelijke medicatie mag wel nog worden ingenomen met een slokje water. Bespreek dit zeker vooraf met uw arts.

2. Stop de inname van uw bloedverdunners

Indien u bloedverdunners neemt, moeten deze meestal op voorhand worden gestopt. Bespreek dit met je huisarts en chirurg.

3. Stop de inname van tabletten tegen suikerziekte

Tabletten tegen suikerziekte (metformine, metformax, …) moeten 2 dagen voor de ingreep worden gestopt. Insuline inspuitingen mogen wel worden doorgegeven. Vraag aan uw huisarts hoeveel insuline u de dag van de ingreep zelf moet inspuiten.