Home
Menu

Anesthesie

Wat moet u weten over anesthesie?

De anesthesist is de arts die verantwoordelijk is voor uw verdoving.

Welke verdoving voor u het beste is, hangt af van twee factoren waarmee we rekening houden:

  • het type ingreep dat u moet ondergaan
  • uw algemene gezondheid

In de mate van het mogelijk wordt gekozen voor plaatselijke verdoving. Uiteraard kan u dit op voorhand bespreken met de chirurg.

Om u een veilige verdoving te garanderen, heeft de anesthesist informatie nodig over uw algemene gezondheid en medicatiegebruik. Hiervoor dient u de vragenlijst voor anesthesie in het opname kaft zorgvuldig in te vullen. Vraag ernaar bij uw arts of verpleegkundige aan de balie.

Infobrochure