Home
Menu

Ziekte van Dupuytren

Beschrijving

Bij de ziekte van Dupuytren vormt er zich in de aponeurose (fascia) van de handpalm een harde streng. Deze aponeurose bevindt zich net onder de huid en heeft geen contact met de buigpezen van de vingers. In het begin geeft deze aandoening weinig hinder, maar na verloop van tijd trekt deze streng zich progressief samen, zodat de vinger niet volledig meer gestrekt kunnen worden.

Hoe ontstaat de ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren wordt veelal genetisch overgedragen: ze zou in de 8e eeuw door de Vikings naar onze contreien overgebracht zijn, vandaar de bijnaam “ Viking ziekte”.

1. Behandeling met Xiapex

Een behandeling is pas nodig van zodra een aangetaste vinger niet volledig meer gestrekt kan worden. Het is echter wel belangrijk de vervorming niet te ver te laten evolueren: hoe erger de vinger in flexie gefixeerd staat, hoe moeilijker een volledige herstel van de functie gegarandeerd kan worden na de behandeling.

In de meeste gevallen kan de flexiestand van de vinger verholpen worden door een locale inspuiting met XIAPEX in en rond de streng. Deze injectie gebeurt tijdens de consultatie; patienten dienen niet in het operatiekwartier te komen.

Download hier de Xiapex Patiëntenkaart

Het RIZIV heeft bepaald dat enkel hand chirurgen met een bijkomende opleiding dit product mogen toedienen; Dr. Van Backlé heeft dit voorlichtingsprogramma bijgewoond, en vanaf oktober 2012 is deze techniek beschikbaar in onze dienst.

Na infiltratie van de streng kan een sterke inflammatoire reactie optreden van de hand, gekenmerkt door zwelling en roodheid. Deze hinder is tijdelijk en zonder risico.

24 uur na de injectie, wordt de vinger onder locale anesthesie gestrekt: hierdoor scheurt de streng en kan terug een normale mobiliteit bekomen worden. De patiënt mag op geen enkel moment proberen zelf de behandelde streng te breken, noch de hand of behandelde vinger bewegen. De hand dient tot 2 dagen na de injectie zoveel mogelijk omhoog gehouden te worden.

Tot 4 maanden na de injectie moet de patiënt ’s nachts een spalk dragen.

Als er geen bevredigende resultaat bereikt wordt, kan deze behandeling na ongeveer 4 weken herhaald worden. (maximaal 3 keer per streng)

Er mag slechts één streng per keer worden behandeld.

2. Operatieve behandeling

Indien er geen correctie bekomen kan worden met Xiapex, is een heelkundige verwijderen van de Dupuytren streng aangewezen: deze operatie gebeurt ambulant en onder plaatselijke verdoving. Na de ingreep krijgt u een gipsspalk die de vinger in gestrekte stand houdt.

De draadjes worden na veertien dagen verwijderd. De eerste week ziet de wonde er meestal niet mooi uit. Genezen doet ze echter altijd. De weggenomen streng kan altijd terugkomen.

Infobrochure