Home
Menu

Reversed schouder prothese

De omgekeerde schouderprothese, wordt geplaatst vanwege arthrose in het schoudergewricht, die gepaard gaat met een onherstelbare scheur van de rotator cuff. De rotator cuff is een peesblad dat vasthecht rond de schouderkop en deze pees kan scheuren. Dit veroorzaakt dan pijn en krachtsvermindering in de schouder. Indien de peesscheur niet hersteld wordt zal dit defect groter worden in de toekomst en dan is de peesscheur niet meer herstelbaar, wanneer dit te groot wordt. De pijn blijft of kan verergeren net zoals het krachtsverlies.

De geometrie van de Delta® prothese keert de relatie tussen de oorspronkelijke vorm van het schoudergewricht om. Dit betekent dat de oorspronkelijke schouderkop nu vervangen wordt door een komvormige component (ook cup, pan of socket genoemd). De oorspronkelijke schouderpan wordt nu vervangen door een bolvormige component (=glenosfeer). De volledige beweeglijkheid van het schoudergewricht berust nu op de spierkracht van de deltoidspier. Dit is de buitenste en krachtigste spier die het schoudergewricht overbrugt. De schouder heeft nu voldoende aan deze deltoidspier om te kunnen werken naar behoren, vermits het centrum van rotatie verplaatst is naar binnen (=mediaal). De biomechanica wordt met andere woorden aangepast door middel van deze schouderprothese.

De operatie en de ziekenhuisopname:

De operatie duurt ongeveer 1u 30 minuten. Dit gebeurt onder algemene verdoving en er wordt eveneens een lokale verdoving toegediend, zodat de eerste twaalf tot vierentwintig uren na de operatie de schouder verdoofd is. Een ziekenhuisverblijf van ongeveer één week is te voorzien. Verwacht een verdoofd gevoel de eerste 12 tot 24 uren en dan nadien matige pijn. Vraag tijdig pijnstillers aan de verpleegkundige en ijsapplicaties!

Het postoperatieve verloop:

De juiste kinésitherapeutische aanpak is een belangrijke factor in het uiteindelijke resultaat van deze ingreep. Het revalidatieprogramma moet individueel aangepast worden en bestaat uit twee fasen: de vroege fase (6 weken) en de late fase. Neem dus bvb contact op met een kinesist uit je buurt.

  • Abductiekussen

Een abductiekussen wordt gebruikt om de schouder de eerste vier weken te ontlasten. Hiervoor heb je een voorschrift van je arts nodig (dit wordt tijdens de hospitalisatie meegegeven). Je moet dit voorschrift afgeven aan je mutualiteit samen met de kwitantie van dit abductiekussen dat de bandagist zal opsturen naar u thuis.

De eerste zes weken mag je de arm gebruiken om te eten en te schrijven. Je mag de arm gebruiken en bewegen binnen de pijngrens zonder te forceren.

  • Kinésitherapie is enkel nodig indien je behandelende arts het nodig acht. Meestal revalideert de patient op eigen ritme en heeft het geen zin om deze prothese extra te gaan belasten met kinésitherapie, tenzij je arts het nodig acht.

Na twee weken mag je de hechtingen laten verwijderen door je huisarts.