Home
Menu

Lumbaalfusie / spondylodese

De meeste rugproblemen worden veroorzaakt door slijtage van de discus (tussenwervelschijf).

Twee problemen kunnen hierdoor ontstaan:

  • de discus scheurt en zal hierdoor op de zenuw drukken. Dit veroorzaakt pijnlijke scheuten in het been. Men noemt dit ischias door een discushernia.
  • de discus zal niet meer werken als een goede schokdemper. Hierdoor zal de beweging van de wervels ten opzichte van elkaar pijnlijk zijn. Dit geeft dan vooral rugpijn. Men spreekt van lumbago.

Soms kan men ischias en lumbago tesamen hebben.

Waarom heb ik rugpijn

Naarmate we ouder worden zullen onze discussen wat verslijten. Wanneer de discus te ver is uitgesleten veroorzaakt dit instabiliteit. Het is deze slijtage en instabiliteit die de pijn geeft. Meestal is dit niet erg genoeg om geneeskundige hulp in te roepen.
Sommige patiënten hebben echter te veel pijn hierdoor en deze pijn gaat niet weg met gewone middelen zoals medicatie, kinesitherapie en infiltraties. Zij zullen dan in aanmerking komen voor een lumbaal fusie.

Wat is een lumbaal fusie

Het is de instabiliteit tussen twee wervels die de pijn veroorzaakt. Door die twee wervels aan elkaar vast te zetten zal men de instabiliteit opheffen. Door een omgeving te creëren zoals een breuk zal men twee of meer wervels aan elkaar laten vastgroeien. Hiervoor plaatst men bot tussen de wervels.
Dit bot komt meestal van uzelf en heel soms wordt via een aparte incisie bot genomen uit uw bekken. De wervels worden met elkaar verbonden door schroeven en staven. Het duurt minimum drie maand vooraleer de wervels stevig met elkaar vergroeid zijn.

Welk type lumbaal fusies zijn er:

Naargelang de techniek zijn er verschilende manieren om de rug vast te zetten:

Wat beinvloedt het vastgroeien?
Een aantal factoren beinvloeden het aan elkaar vastgroeien van twee of meerdere wervels. Voldoende inname van zuivelproducten (melk, kaas, etc...) zal de lumbaalfusie ten gunste komen.
Roken, teveel alcohol inname, het gebruik van aspirines (Aspro, Perdolan, etc...) en medicatie tegen ontstekingen en reuma (Brufen, Voltaren, Brexine, Feldene, etc...) zullen de lumbaalfusie nadelig beinvloeden. Deze zijn dan ook ten stelligste af te raden.
Het duurt minimum drie maand vooraleer de wervels aan elkaar vastgegroeid zijn. In afwachting moet u voorzichtig zijn (niet heffen en sleuren). Indien u toch zwaar werk doet neemt u risico's en zou het fixatiemateriaal kunnen loskomen.

Moet het fixatiemateriaal eruit?
Het materiaal mag ter plaatse blijven. Het bestaat meestal uit titanium en laat dus toe om later een NMR-scan te nemen. Indien u er toch last van hebt, kan het materiaal verwijderd worden als de wervels aan elkaar zijn vastgegroeid. Dit is echter ten vroegste op 6 maand postoperatief.

Heb ik een transfusie nodig?
We proberen om het bloedverlies tot een minimum te beperken. Het is echter soms nodig om te transfuseren. De kans op een transfusie is des te groter naarmate er meer wervels aan elkaar worden vastgezet.

Zijn er risico's aan deze operatie?
Zoals bij elke operatie zijn er risico's en moet u dit dan ook weten. Dit type operatie is zeer courant binnen onze dienst waardoor de risico's zeer beperkt zijn.

Is er garantie?
Een goed resultaat betekent dat u beter bent, echter niet perfect. U zou de meeste activiteiten moeten kunnen hernemen zoals wandelen, fietsen, zwemmen... Licht werk is in de meeste gevallen mogelijk terwijl ik voor zwaar werk geen toekomst kan voorspellen.

De postoperatieve zorgen

U verblijft meestal één week in het ziekenhuis. De drie daaropvolgende weken moet u thuis nog veel rusten. Na die drie weken mag u auto rijden en veel wandelen. Na zes weken mag u zwemmen en fietsen. Zwaardere inspanningen mogen ten vroegste op drie maand.
Indien nodig zal er kinesitherapie worden gestart. Dit zal individueel door uw chirurg worden bepaald.

Wie beslist over de operatie?
Alleen u beslist over de operatie. Indien u vindt dat uw rugpijn te erg wordt en dat dit uw leven teveel stoort kan u in aanmerking komen voor een lumbaal fusie.